Zvērināts tulks

Ja notariāls apliecinājums tulkojumam nav nepieciešams vai tulkojumu nav iespējams notariāli apliecināt kādu iemeslu dēļ, mēs apliecinām tulkojumus ar zvērināta tulka parakstu.