Rakstiski tulkojumi

Galvenais mūsu biroja darbības veids ir rakstisku tulkojumu nodrošināšana klientiem. Mūsu tulki ir pieredzējuši visdažādāko juridisku, tehnisku, lietišķu, medicīnisku, zinātnisku, šauras specializācijas tekstu rakstiskā tulkošanā. Rakstisku tulkojumu izpildes termiņi ir atkarīgi...

Mutiska tulkošana

Mutiska tulkošana ir izteikta vēstījuma vai teksta mutiska tulkošana. Mutiskas tulkošanas vēsture nav pietiekami labi dokumentēta, taču visumā pētnieki vienojās, ka tā ir daudz vecāka darbība nekā rakstiska tulkošana. Tā...

Notariāls tulkojumu apstiprinājums

02.10.2008. Sakarā ar grozījumiem Notariāta likumā un notāra nepieciešamību ieskatīties Iedzīvotāju reģistrā tulka personas datu pārbaudei tiek iekasēta summa 8,55 EUR apmērā reizi dienā. Ja tulkojuma notariāls apliecinājums ir nepieciešams...

Zvērināts tulks

Ja notariāls apliecinājums tulkojumam nav nepieciešams vai tulkojumu nav iespējams notariāli apliecināt kādu iemeslu dēļ, mēs apliecinām tulkojumus ar zvērināta tulka parakstu.